Wydarzenia

NIEWIADOM- TU (współ)TWORZYMY KULTURĘ


2021-04-06

  • NIEWIADOM- TU (współ)TWORZYMY KULTURĘ

„NIEWIADOM – TU (WSPÓŁ) TWORZYMY KULTURĘ” to projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pt. „Dom Kultury + - inicjatywy lokalne”.

            Celem projektu jest inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie zaangażowania Domu Kultury w Rybniku – Niewiadomiu w życie społeczności lokalnej oraz odkrywanie i rozwijanie potencjału i zasobu kulturowego jej członków.

            Zakłada prowadzenie nowatorskich działań animacyjnych ukierunkowanych na bezpośrednią i  bliską współpracę domu kultury z mieszkańcami społeczności lokalnej, poprzez nawiązywanie z nimi stałych relacji. Odkrywanie kulturalnych talentów mieszkańców dzielnicy ma zaowocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz niewiadomskiej społeczności lokalnej.