Dom Kultury w Rybniku -Niewiadomiu

Dom Kultury w Rybniku -Niewiadomiu

Historia Domu Kultury w Niewiadomiu jest nierozerwalnie związana z kopalnią "Ignacy". Jesienią 1945 roku właśnie na terenie kopalni, w zabudowaniach dawnego szybu "Sobieski", powstała świetlica zakładowa. Opiekował się nią Ewald Brzezinka, z którego inicjatywy powstało kółko teatralne i zespół estradowy. Z czasem pomieszczenia świetlicy okazały się za ciasne dla wszystkich entuzjastów kultury i dlatego Zarząd kopalni postanowił wybudować Zakładowy Dom Kultury z obszerną salą widowiskową. Placówka ta została oddana do użytku w maju 1955 roku.

Jej pierwszymi kierownikami zostali Zofia i Stanisław Piela. W 1956 roku kierownictwo artystyczne objął Jerzy Skowronek, który powołał do życia "brygadę artystyczną", prężnie działający zespół teatralny, liczne zespoły: recytatorki, pięknego czytania, taneczny, muzyczny. W latach 60-78 kontynuowano formy pracy z lat 50. Spore sukcesy odnotował w tym czasie zespół muzyczno-estradowy oraz zespół modeli latających. Po przerwie w latach 78-81 (spowodowanej remontem), ZDK wznowił działalność pod kierownictwem Teresy Pośpiech. Powstał m.in.: zespół wokalno-instrumentalny "Synkopa". W 1996 roku Zakładowy Dom Kultury przekształcono w placówkę podlegającą Rybnickiemu Centrum Kultury i Urzędowi Miasta w Rybniku, a kierownictwo placówki objął Stanisław Jeszka. W tym czasie rozpoczął się okres realizacji różnych projektów. Dom Kultury przez kilka lat realizował program antyalkoholowy dla młodzieży (z dotacji Urzędu Miasta), imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym dotowane przez Urząd Marszałkowski oraz projekty kulturalne z dotacji unijnych we współpracy z Czechami i Słowacją. Działalność Domu Kultury w tym czasie miała bardzo zróżnicowany charakter. Równolegle z ofertą kulturalną (konkursy, przeglądy) i  rozrywkową (biesiady, festyny) organizowane były imprezy sportowe, krajoznawcze itd.

W 2000 roku Dom Kultury w Niewiadomiu stał się samodzielną instytucją kultury Miasta Rybnika. W tym okresie w strukturach Domu Kultury działał  Klub „Olimp”- świetlica dla dzieci i młodzieży w budynku przy ul. Raciborskiej.

Od 2007 roku dyrektorem Domu Kultury była Aleksandra Liniany-Zejer. Oferta kulturalna została wzbogacona o dodatkowe konkursy o  ogólnopolskim zasięgu:  konkurs fotograficzny „Kocham psa, bo…” i piosenki filmowej „Zapomniana melodia”. W program imprez na stałe wpisały się: koncert kolęd, spotkania z podróżnikami, seanse filmowe dla dzieci na małym ekranie, warsztaty artystyczne, bale etno, wyjazdy na spektakle. Od 2008 roku Dom Kultury prowadził Rybnickie Prezentacje Artystyczne w ramach Dni Rybnika i podejmował stałą współpracę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym przy realizacji projektów dla dzieci i młodzieży (wycieczki, tworzenie spektakli musicalowych).

W tych latach również powiększono ofertę  kół zainteresowań o naukę gry na instrumentach, indywidualne lekcje języka obcego, jogę, breakdance, Klub Młodego Turysty, rytmikę, tańce w kręgu,  Bajkowy Kangi Klub czy kółko musicalowe. Działania Domu Kultury wpisywały się  także w  obchody rocznic ustanowionych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- Rok Chopina, Marii Skłodowskiej-Curie, Janusza Korczaka.

1 stycznia 2016 r. Dom Kultury zmienił nazwę na Industrialne Centrum Kultury, którego dyrektorem była Kamila Paradowska.

15 kwietnia 2021 r. Industrialne Centrum Kultury zostało podzielone na dwie odrębne instytucje kultury: Dom Kultury w Rybniku – Niewiadomiu oraz Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku.