Wydarzenia

Wystawa fotografii


2015-10-08

Zapraszamy do zwiedzania wystawy fotografii przyrodniczej Adama Adamskiego -„Magia Natury”. 

  • Wystawa fotografii

Wystawa przygotowana przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 O wystawie:

Tematem fotograficznych poszukiwań były obszary trzech parków krajobrazowych o szczególnych walorach przyrodniczych. Pierwszy z nich to Brodnicki Park Krajobrazowy. W Parku znajduje się 60 jezior, a 60 % powierzchni zajmują lasy, głównie bory, ale także lasy liściaste z bukiem. Jest w nim wiele stanowisk rzadkich i chronionych roślin, bogato reprezentowana jest też awifauna. W granicach Parku znajduje się 7 rezerwatów przyrody. Górznieńsko- Lidzbarski Park Krajobrazowy cechują rozległe kompleksy leśne oraz  bogactwo flory i fauny chronionej w sześciu rezerwatach przyrody. Trzeci to Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. Park ten uznano za jeden z najcenniejszych pod względem cieków wodnych w skali Europy. Na szczególną uwagę zasługuje w nim roślinność stepowa.

Adam Adamski 

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik tego Wydziału już od czasu studiów. Od 1997 roku kierownik Muzeum Przyrodniczego Wydziału BiNoZ UMK. Prowadzi zajęcia z fotografii przyrodniczej dla studentów Biologii,  Ochrony Środowiska oraz Geografii. Od 1995 roku członek Związku Polskich Fotografów Przyrody, założyciel i długoletni Prezes Okręgu Toruńskiego ZPFP. W latach 2000; 2004 I wiceprezes Zarządu Głównego ZPFP.
Od 2008 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Współorganizator w latach 1997-99 AquaFoto; Toruńskich Spotkań z Fotografią i Filmem Podwodnym. Organizator od roku 2000 Forum Akwarystyki i Terrarystyki Polskiej. Pomysłodawca i Koordynator Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Sztuka Natury w Toruniu. Wraz z Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu od wielu lat przygotowuje cykl OBIEKTYWnie O PRZYRODZIE.

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 19.00 do 30 października br.Galeria