Wydarzenia

Plener plastyczno - fotograficzny


2018-05-15

Plener odbędzie się w terminie 8-9-10 czerwca br.

  • Plener plastyczno - fotograficzny

Udział w Plenerze należy potwierdzić do 25 maja 2018r.

Regulamin oraz karta uczestnictwa

 

Przemysłowy styl w architekturze charakteryzuje prostota i oszczędność w formie oraz w użytych materiałach. Budynki wznoszone w tym stylu wyróżnia przede wszystkim funkcjonalność.

Bogactwo i różnorodność tych obiektów, niepozbawionych poszukiwanego przez artystów piękna,

odzwierciedla przejawy tradycyjnej kultury regionu minionej epoki zarówno Polski, Czech jak i Słowacji.

Plener plastyczno- fotograficzny

„Industrialne jest piękne”

Zadanie realizowane przy udziale środków

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego


Regulamin

ORGANIZATOR:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. I. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

+48 32 42 13 755 / +48 32 43 31 365

www.ick.rybnik.pl, dziennikarski@op.pl

PARTNERZY:

Dům kultury města Orlové

Fotoskupina K4 z.s

Dom kultúry v Čadci

CEL:

rozwój współpracy transgranicznej,

integracja środowisk twórczych partnerów projektu, wymiana doświadczeń artystycznych,

dokumentacja zabytków architektury industrialnej, często unikalnych na skalę światową,

stworzenie poplenerowej kolekcji industrialnych prac plastycznych i fotograficznych.

UCZESTNICY:

Plener adresowany jest do osób pełnoletnich, amatorsko lub zawodowo zajmujących się plastyką lub fotografią, działających indywidualnie lub zrzeszonych w grupach artystycznych.

Liczba miejsc jest ograniczona (po 15 osób z Polski, Czech i Słowacji). O udziale w Plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY I MIEJSCA:

Udział w Plenerze należy potwierdzić do 25 maja 2018 r.

Plener odbędzie się w terminie: 8-9-10 czerwca 2018 r. (piątek – sobota - niedziela). Miejsca plenerowe: Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Rybniku- Niewiadomiu, osiedle robotnicze przy KWK „Rymer” w Rybniku- Niedobczycach, osiedle Nikiszowiec w Katowicach oraz Muzeum Górnictwa Landek Park Ostrava-Petřkovice.

Powstałe w trakcie Pleneru prace, wykończone i przygotowane do wystawy w pracowniach domowych uczestnicy muszą dostarczyć do 29 czerwca, do siedziby instytucji, którą reprezentują. Fotografie w wersji elektronicznej należy przesłać do 25 czerwca na adres mailowy dziennikarski@onet.pl.

Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się 14 lipca 2018 r. w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu. Wystawa będzie dostępna do 29 lipca, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00. Następnie wystawa zostanie zaprezentowana w galerii Domu kultúry v Čadci w terminie od 6 do 26 sierpnia oraz w galerii w Důmu kultury města Orlové w terminie od 3 do 23 września.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

udział w trzech dniach Pleneru oraz w wernisażu wystawy poplenerowej,

stworzenie 2-3 prac (jedna przechodzi na własność Organizatora),

przedstawienie życiorysu artystycznego dla potrzeb publikacji (w ramach projektu zostanie wydany album prezentujący zdjęcia i obrazy wykonane podczas Pleneru),

dostarczenie do Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja.

UWAGI:

Organizator zapewnia

część materiałów plastycznych, w granicach 50,00 zł (w przypadku fotografów może to być koszt wywołania zdjęć),

noclegi dla grupy z Czech i Słowacji,

wyżywienie dla wszystkich uczestników Pleneru,

dojazdy na miejsca plenerowe,

ubezpieczenie na czas trwania Pleneru.

Uczestnicy Pleneru zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad koleżeńskiej współpracy.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac plenerowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Udział w Plenerze jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Pleneru. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy osób biorących udział w Plenerze oraz zdjęć z przebiegu wydarzenia w mediach.

Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie.