Wydarzenia

XXII Regionalny Konkurs Gawędziarzy W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU


2020-02-21

Ze względu na stan epidemii w Polsce XXII Regionalny Konkurs Gawędziarzy "W Niewiadomiu po śląsku" odbędzie się w formie multimedialnej.

  • XXII Regionalny Konkurs Gawędziarzy W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU

Do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia

XXII Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU”

REGULAMIN

CEL:

- pielęgnowanie i kultywowanie gwary śląskiej,

- uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość Śląska,

- stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- umożliwienie młodym ludziom zaprezentowania własnych talentów.

ADRESACI:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, bez względu na miejsce zamieszkania.

PREZENTACJE:

Prezentacja w formie nagrania audio-wideo powinna składać się z jednej lub kilku gawęd wykonanych po śląsku. Prezentacje można wzbogacić regionalnym strojem i/lub rekwizytami.

Dodatkowo premiowana będzie prezentacja tekstów własnego autorstwa.

Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów lub fragmentów tekstów, z którymi wystąpili w poprzednich edycjach Konkursu.

Łączny czas nagrania nie powinien przekroczyć 7 minut.

OCENA:

Uczestników oceniać będzie Jury w skład którego wejdą znawcy gwary i tradycji śląskiej. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawędy, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska, ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy Konkursu będą oceniani w 3 kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III,

- uczniowie klas IV-VI,

- uczniowie klas VII-VIII.

Dla laureatów przewidujemy dyplomy i nagrody w formie kart podarunkowych.

Decyzje Jury konkursowego oraz Organizatora są ostateczne.

TERMINY:

Kartę zgłoszenia wraz z nagraniem audio-wideo należy przesłać do 29 maja na adres e-mail:dziennikarski@onet.pl. Czytelnie wypełniona karta zgłoszenia powinna zostać podpisana odręcznie i przesłana do ICK w formie elektronicznej (np. scan dokumentu lub zdjęcie zapisane  w formacie JPG). Kartę można pobrać na www.ick.rybnik.pl.

Do przesłania nagrania należy użyć internetowej platformy WeTransfer.

Dla każdego wykonawcy należy przesłać osobne zgłoszenie.

Wyniki zostaną ogłoszone 17 czerwca.

UWAGI KOŃCOWE:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy laureatów oraz ich nagrań. Organizator zastrzega sobie również prawo zmian w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.