Wydarzenia

XXI Regionalny Konkurs Gawędziarzy - W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU


2019-02-01

Na zgłoszenia czkamy do 8 maja.

  • XXI Regionalny Konkurs Gawędziarzy - W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU

REGULAMIN

CEL:

- pielęgnowanie i kultywowanie gwary śląskiej,

- uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość Śląska,

- stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- umożliwienie młodym ludziom prezentowania własnych talentów.

ADRESACI:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych bez względu na miejsce zamieszkania.

PREZENTACJE:

Repertuar powinien składać się z jednej lub kilku gawęd po śląsku, wykonanych osobiście.

Występ można wzbogacić regionalnym strojem i rekwizytami.

Dodatkowo premiowane wykonanie tekstów własnego autorstwa.

Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów lub fragmentów tekstów, z którymi wystąpili w poprzednich edycjach Konkursu.

Łączny czas wykonania nie powinien przekroczyć 7 minut.

Uczestnicy konkursu wystąpią w 3 kategoriach wiekowych:

- 14- 16 lat (2003-2005 r.),

- 11-13 lat (2006-2008 r.),

- 7-10 lat (2009-2012 r.).

OCENA:

Uczestników oceniać będzie specjalnie powołane Jury- znawcy gwary i tradycji śląskiej. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawędy, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska, ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Jury konkursowego oraz Organizatora są ostateczne.

Dla laureatów przewidujemy dyplomy i nagrody w formie kart podarunkowych.

TERMINY:

Konkurs odbędzie się 15 maja 2019 r. (środa), od godz. 9.00

Udział w konkursie należy zgłaszać do 8 maja - listownie, pocztą elektroniczną lub faksem

(nie telefonicznie), wysyłając czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

dziennikarski@onet.pl

tel./fax: 32 42 13 755

Karta zgłoszenia do pobrania na www.ick.rybnik.pl

Dla każdego wykonawcy należy przesłać osobne zgłoszenie.

Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu Konkursu zostanie zamieszczona na www.ick.rybnik.pl - 13 maja br.

W przypadku dużej frekwencji przesłuchania konkursowe będą rozdzielone na dwa dni.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu przesłuchań konkursowych.

MIEJSCE:

Sala widowiskowa Industrialnego Centrum Kultury (ul. Mościckiego 15).

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE:

15 maja - program artystyczny z elementami zabaw twórczych w wykonaniu Kapeli Dejcie Pozór (podczas przerwy na obrady jury).

UWAGI  KOŃCOWE:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Konkursu.

Industrialne Centrum Kultury dysponuje dużą salą widowiskową, w związku z czym mile widziane jest zabranie ze sobą publiczności i pozostanie na widowni przez cały czas trwania Konkursu.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

Do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA