Wydarzenia

I Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej


2017-03-15

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW

REGULAMIN

  • I Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej

I Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej

Harmonogram występów

Dzień I – taniec

9.00 – 11.00

1. Crazy Monkeys

2. Zespół Taneczny „Piruet”

3. „Żelki”

4. „Miski”

5. Marta Masłowska

6. Alicja Kieś i Marek Bochenek

7. Oliwia Wiśniewska i Patrycja Dziewior

8. Sonia Olejnik i Piotr Wawrzynek

9. Małgorzata Panek

10. Sonia Olejnik

11. Piotr Wawrzynek

12. Gabrysia i Marysia Parma

13. Karolina Mikołajec i Magdalena Bloch

14. „Flex”

15. Karolina Mikołajec

16. „Reflex”

17. Klaudia i Agnieszka Gorasdza

18. Paulina Mańczyk i Aleksandra Ziwkowska

19. Alicja Morgała i Olga Czartoszewska

20. Wiktoria Mazur i Vanessa Hajduczek - Duet Dziecięcy

Dzień II – muzyka

9.00 – 11.00

1. Agata Kuna

2. Maja Knesz i Lidia Wojaczek

3. Nikodem Szulik

4. Oliwia Michalska

5. Hanna Kwiendacz

6. Wiktoria Kuczera

7. Hanna Ryfczak

8. Wiktoria Bryl

9. Apolonia Lewandowska

10. Milena Procek

11. Maksymilian Wiktorowicz

12. Żaneta Konieczny

13. Szymon Hampel

14. Zespół Woklano- Taneczny „Gamma”

15. Pola Derner

16. Anna Rzeszut

17. Emilia Trębacz

18. Szymon Turek

19. Zespół Wokalny „Echo”

11.00 – 13.00

20. Wiktoria Ryszka

21. Maja Dramińska

22. Paweł Sośniak

23. Paweł Sulewski

24. Tomasz Kolbusz

25. Małgorzata Szwed

26. Małgorzata Szwed i Tomasz Kolbusz

27. Wiktoria Krettek

28. Sara Wierzbicka

29. Barbara Spas

30. Zespół Wokalno- Instrumentalny „Anioły”

31. Hanna Lasota

32. Wiktoria Jędrysik

33. Aleksandra Pawłowicz

34. Karolina Mańczyk

13.00 – 15.30

35. Julia Wojaczek

36. Emilia Malcherczyk i Wiktoria Gitmar - Studio Wokalne

37. Wiktoria Kotyczka, Michał Pietruszewski i Patrycja Kagan – Studio Wokalne

38. Olga Szafrańska

39. Julia Buczyńska

40. Anna Pawliczek

41. Zespół Wokalny „Tonus”

42. Zespół Fletowy Muzyki Dawnej „Fermata”

43. Zespół Wokalno- Instrumentalny „Tonika”

44. Julia Florczak

45. Zuzanna Stokłosa

46. Karolina Hozer

47. Agata Szarecka

48. Oliwia Podoluk

49. Zespół „Przyjaciele”

50. Karolina Kuczera

51. Klaudia Mrochen

52. Zuzanna Sęp

53. Jakub Paliczka

54. Chór „Gaudeo”

 

 

REGULAMIN

I ARTYSTYCZNEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

Pobierz REGULAMIN oraz KARTĘ UCZESTNICTWA

CELE PRZEGLĄDU:

stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego dzieci i młodzieży m. Rybnika,

integracja środowiska artystycznego, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi solistami i zespołami,rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Przegląd ma formułę konkursu.

W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły artystyczne działające w szkołach, placówkach oświatowych, parafiach, stowarzyszeniach, itp. a także osoby i zespoły nie zrzeszone w w/w organizacjach.

Adresatami Przeglądu są:

- dzieci młodsze /6-9 lat/,

- dzieci starsze /10-15 lat/,

- młodzież /16-20/.

Przegląd składa się z 2 części: muzycznej i tanecznej.

W każdej części wyróżnia się następujące kategorie:

I cześć - taniec: widowisko taneczne, teatr tańca, inscenizacja taneczna, miniatura taneczna, zespoły folklorystyczne, taniec towarzyski, różne formy tańca nowoczesnego (new style, jazz, modern jazz, hip-hop, breakdance, disco dance, street jazz, street dance oraz dancehall itd.), taniec i piosenka/na żywo/;

wykonany przez:

- solistów,

- duety,

- zespoły.

II cześć - muzyka: instrumentalna, wokalna, wokalno-instrumentalna;

wykonana przez:

- solistów wokalnych i duety,

- zespoły wokalne i chóry,

- solistów instrumentalnych i duety instrumentalne,

- zespoły instrumentalne,

- zespoły wokalno-instrumentalne.

Uczestnicy Przeglądu mogą wziąć udział tylko w dwóch występach.

W każdej kategorii czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

W kategorii muzyka uczestnicy przygotowują 2 utwory, w tym przynajmniej 1 utwór w języku polskim.

Uczniowie szkół muzycznych nie będą oceniani w kategoriach solowych.

JURY:

W części tanecznej Jury ocenia: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny/dobór muzyki, dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów/.

W części muzycznej Jury ocenia: dobór repertuaru, intonację, muzykalność, interpretację, aranżację i ogólny wyraz artystyczny.

Jury ma prawo przerwać prezentację, jeżeli zostanie przekroczony limit czasowy.

Podczas Przeglądu będzie można skonsultować swój występ z jurorami.

Oceny Jury są tajne, a werdykty wydane na ich podstawie są ostateczne.

NAGRODY:

Przewiduje się 2 nagrody Grand Prix oraz I, II, III miejsce w części tanecznej i muzycznej.

Najlepsi uczestnicy wezmą udział w Koncercie Galowym podsumowującym Przegląd.

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

20 kwietnia, godz. 9.00 – dzień tańca,

21 kwietnia, godz. 9.00 – dzień muzyki,

22 kwietnia, godz. 15.00 – Koncert Galowy.

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu (były Dom Kultury)

ul. Mościckiego 15, Rybnik.

OPŁATY:

Opłata konkursowa wynosi 10 zł od solisty i 15 zł od pozostałych uczestników. Należy uiścić ją w kasie ICK (istnieje możliwość zapłaty w dniu imprezy) lub przelewem na konto: PKO BP 79 1020 2472 0000 6302 0499 0836.

ZGŁOSZENIA:

1. Udział w Przeglądzie należy zgłaszać listownie, faxem lub mailowo wysyłając czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15

44-273 Rybnik

Fax: 32 42 13 755

e-mail: niewiadom5 @op.pl

do 10 kwietnia 2017r (decyduje data wpływu).

2. Karta uczestnictwa wraz z Regulaminem znajduje się na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu.

3. Dla każdego uczestnika/zespołu należy przesłać osobne zgłoszenie.

4. Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu Przeglądu zostanie zamieszczona 18 kwietnia 2017r., na stronie internetowej: www.ick.rybnik.pl.

5. Każdy uczestnik niepełnoletni powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie Przeglądu i Koncertu Galowego.

6. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości powinny być dostarczone na płycie CD, lub na pen - drivie. Prosimy żeby na nośniku były wyłącznie materiały do prezentacji w kolejności ich wykonania. Nagranie należy dostarczyć do akustyka przed Przeglądem oraz próbą generalną Koncertu Galowego.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego przyporządkowania uczestników w poszczególnych kategoriach.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.