Wydarzenia

Bożonarodzeniowa Bombka


2018-11-05

Wyniki Konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa bombka”

  •  Bożonarodzeniowa Bombka

Na konkurs napłynęło 225 prac z Rybnika, Jaworza, Radlina, Rydułtów, Piekar Śląskich, Góry, Mysłowic, Lublina, Wodzisławia Śląskiego.

Przyznano następujące miejsca:

Klasy I-III, szkoły podstawowe:

I miejsce: Milena Głuchowska 

II miejsce: Antonina Żukowska

III miejsce: Michał Gluth 

Wyróznienie: Urszula Miler 

Klasy IV-VIII, szkoły podstawowe:

I miejsce: Chiara Pająk 

II miejsce: Martyna Bednarska 

III miejsce: Oliwier Ponieważ 

III miejsce: Maja Rewers 

Wyróżnienie: Oliwier Karman 

Wyróżnienie: Milena Biegun 

Wyróznienie: Agata Jordan 

W kategorii wiekowej przedszkolacy miejsc nie przyznano.

Po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy od 17 grudnia, w biurze ICK ( ul. Mościckiego 15).

 

REGULAMIN

1. Organizator:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

Tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

www.ick.rybnik.pl

2. Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 - promowanie świątecznych tradycji,

 - kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- promowanie amatorskiej twórczości artystycznej.

3. Uczestnicy:

- przedszkolacy

- uczniowie klas I-III

- uczniowie klas IV-VIII

4. Warunki Konkursu:

Bożonarodzeniowa bombka może być wykonane dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Bombka musi być formą przestrzenną, o wysokości maksymalnie 15 cm. i  nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących. Prace należy wykonać samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, w związku z tym prosimy o dokonanie selekcji na etapie szkolnym.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:

- imię i nazwisko wykonawcy,

- wiek, klasa

- adres szkoły, placówki,

- numer telefonu kontaktowego szkoły, placówki.

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

5. Terminy:

Bożonarodzeniową bombkę należy dostarczyć w terminie do 10 grudnia br. (poniedziałek) do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub przesłać na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik.

6. Ocena prac:

Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność pracy,

- samodzielność i estetyka wykonania.

Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród.

7. Nagrody:

 zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych:

- przedszkolacy,

- dzieci kl. I-III,

- dzieci kl. IV-VIII.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 grudnia (piątek). Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury - www.ick.rybnik.pl.

9. Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Industrialnego Centrum Kultury.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacenia honorarium autorskiego.

Nagrody, które nie zostaną odebrane w okresie 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.

Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.

Informujemy Państwa, że wszystkie zgromadzone przez  ICK  dane osobowe w ramach Konkursu nie podlegają  przetwarzaniu, a podanie ich do naszej informacji jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w w/w Konkursie. Informacje zgromadzone przez ICK podczas w/w. Konkursu  zostaną trwale usunięte.

 Udział w Konkursie jest bezpłatny.Galeria